Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2017

8809 2e29

lucylovesmemore:

This could easily get into Vogue magazine…

maalaamii


which door will you open?
maalaamii
1489 1738 500
Cataract Pass, Canada 2017
maalaamii
maalaamii
4586 f225
maalaamii
maalaamii
2209 78e5
Amelie
Reposted fromvacannes vacannes viailovemovies ilovemovies
8677 d14f
Reposted fromvronk vronk viailovemovies ilovemovies
maalaamii
7310 c6fc
maalaamii
3105 7ab8
maalaamii
Jeśli przeszkadza Ci, że nie pisze - napisz do mnie. Kiedy tęsknisz za mną - zrób wszystko, żeby mnie zobaczyć. Zastosuj tą zasadę, kiedy zabraknie Ci przytulania, czy pocałunku. Czasem po prostu o mnie zawalcz. Jestem kobietą, więc z natury uwielbiam, kiedy ktoś o mnie zabiega. Nie lubię czuć się posiadana, mnie nie da się raz wziąć i mieć. Trzeba dać mi swego rodzaju uczucie pewności, bezpieczeństwa, sprawić, że poczuje się kochana - wtedy będziesz mnie miał, może nie do końca bo zawsze będę się wyrywać i uciekać, żebyś na nowo mógł za mną pogonić. Ale wtedy będę obok, będę kochać z równie dużą siłą, jak będziesz robił to Ty. Zasada nie czyń drugiemu co tobie nie mile - działa też w drugą stronę. Chcesz żebym pisała Ci długie wiadomości na dobranoc, czy pamiętała o porannej kawie - pokaż mi to, napisz sam mini felieton, najpierw co kilka dni, a jeśli nie lubisz takich pisać to później chociaż co jakiś czas, żebym ja nie zapomniała. Co do kawy to wstań dwie minuty przede mną i zaparz mi ją, później usłyszysz, że przecież "ja kawy nie lubię" - ale zapamiętaj to i parz mi herbate, zachwalając przy tym smaki "małej czarnej". Ja się odwdzięczę. Po tygodniu w kuchni będzie trwał wyścig - kto pierwszy ukocha porannym napojem.
Reposted frommyszka0017 myszka0017
maalaamii
Very personal rants
Reposted frombladzik bladzik viaHouse House
maalaamii
6470 4927
Reposted fromliteracja literacja viaHouse House
maalaamii
8628 4214
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viaHouse House
maalaamii
6235 5ca0
Reposted fromshepard shepard viaHouse House
maalaamii
1359 d174
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaHouse House
1290 d52c
Reposted fromthe-11-doctor the-11-doctor viaTARDIS TARDIS
maalaamii
Reposted fromolewka olewka viaTARDIS TARDIS
9268 9255

jaimelannistre:

He always says that.

Reposted fromthe-11-doctor the-11-doctor viaTARDIS TARDIS
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl